top of page
robot.jpg
Tanken bag fonden

Ideen om en investeringsfond opstod ud fra en ide om et traditionelt family office koncept, hvor vi investerer vores egne penge. Vi har i den anledning valgt en konstellation, hvor andre også kan få mulighed for at være med på denne rejse.  

Fonden har til hensigt, at give en langsigtet koncentreret og branchenær eksponering til robot og automationsindustrien, via børsnoterede selskaber.  

Partnerne bag fonden, Thomas Visti og Lasse Kieffer, har tilsammen over 25 års erfaring med at drive og vækste robot og automationsselskaber. ”Vi har set hvad der virker i markedet, og hvad der ikke gør, og den viden vil vi bruge, når vi investerer.”

Teknologi bliver mere kompleks og stadig sværere at lave. Robot og automation er ikke længere blot jern og servodrev, men indeholder i stigende grad højteknologiske sensorer og computerteknologi. Vi vil gerne investere bredt i dem, der har den bedste teknologi fremadrettet. 

Den store vækst i robotter skyldes ikke blot øget efterspørgsel, men ny teknologi inde i robotterne, og dermed en langt bredere anvendelse af robotter. Vi investerer ikke blot i robot-selskaber, men fokuserer også på de mindre kendte underleverandører, som muliggør dette teknologiskifte.  

Der vil blive udøvet aktive investeringsbeslutninger, med afsæt i nogle konservative fundamentale forretningsprincipper, kombineret med et nært branchekendskab. Dette skal skabe nogle opportunistiske, langsigtede investeringsbeslutninger ud fra det rette mix mellem risiko/afkast potentiale.

Investeringsfilosofien

Vores filosofiske tilgang til investering udspringer fra en klassisk “value” tankegang, hvor vi arbejder ud fra følgende principper. 

 

 • Vi er virksomhedsejere
  Alle vores aktiepositioner anses som værende et ejerskab af en virksomhed, hvilket betyder, at vores fokus er på selskaberne og den underliggende drift. 

   

 • Risiko er fundamentalt funderet
  Risiko er i vores terminologi ikke ensbetydende med udsving i kursen, men selskabets evne til at forrente kapital, og endnu mere vigtigt, ikke at tabe permanent kapital. 

   

 • Markedet skal tjene os, ikke diktere os
  Vi anser ikke markedet som fuldkommen effektivt, og kortsigtede udsving er ofte forbundet med andre eksterne værdier, end de selskabsspecifikke. Det er vigtigt at vi udnytter disse til tider irrationelle udsving, og ikke lader os påvirke af dem. Med andre ord imødekommer vi udsving, da det skaber muligheder både ved køb og salg. 

   

 • Sikkerhedsmargin
  Al succes i børsmarkedet handler om at forudse fremtiden, hvilket per definition er notorisk svært. Derfor kræver vi en stor sikkerhedsmargin til vores estimerede ”fair-value” af porteføljeselskaberne, hvilket har til hensigt at absorbere vores menneskelige begrænsning i at forudse fremtiden korrekt. 
  “It is better to be roughly right than precisely wrong”   - John Maynard Keynes
   

 • Langsigtet investeringshorisont som konkurrencemæssig fordel
  Markedet er ekstrem kortsigtet i dens ageren, hvilket nærmest gør det umuligt, at skabe et resultat bedre end markedet på den korte bane. Dette fænomen giver heldigvis nogle enorme muligheder for at positionere sig langsigtet i selskaber, der vil fremstå misforstået, ”out-of-favor”, eller man simpelthen ikke har tålmodigheden til at lade dem udfolde sig. Tålmodighed er derfor en klar psykologisk egenskab vi fremdyrker, og vores altafgørende differentiering til markedet.  

   

Investment.jpg
marketing-automation-scaled.jpg
Investeringsstrategien
 • Temabaseret

  Fonden har til formål at investere i selskaber, der opererer inden for robot og automationsindustrien, samt selskaber der muliggør denne proces i en værdikædesammenhæng. 
   

 • Høj selskabskvalitet

  Det første og vigtigste kriterie der gennemsyrer fonden er, at investere i høj kvalitet og åbenlyse stærke forretningsmodeller.
   

 • Risiko/afkast perspektiv

  Alle investeringsbeslutninger bliver truffet på baggrund af et risiko/afkast perspektiv. Downside risiko er det første, der skal være besvaret tilfredsstillende, før vi går videre i analyseprocessen.  
   

 • Modstandsdygtighed

  ”Down-side protection” bliver altafgørende for langsigtet performance. Vi vil have den ambition ikke at investere i selskaber, der risikerer permanent tab af kapital. Risiko er fundamentalt funderet, og skal ses i forhold til selskabsmodenhed, balancestruktur og pengestrømsskabelse. 
   

 • Solid vækst

  Væksten skal være selvbærende og selvfinansierende via stærke pengestrømme fra driften.
   

 • Rentable vækst og kapitalallokering

  Fornuftig kapitalallokering er altafgørende for den langsigtede performance. Formår selskabet at træffe inkrementelle rentable investeringsbeslutninger, og giver investeringerne noget tilbage til os?  
   

 • Strukturel medvind

  Vi vil kun have selskaber, som vi vurderer har langsigtet strukturel medvind. 
   

 • Køb til rabat af vores ”fair value”. Uanset hvor godt et selskab er, kan det købes for dyrt. Vi køber derfor kun selskaber med en væsentlig rabat til vores ”fair-value” beregning. 

For investorer

Fondens regler indebærer, at man som investor skal:
 

 • Min. investere 750.000 DKK
   

 • Underskrive blanket, hvori man erklærer sig bekendt med de risici, der er forbundet med den pågældende investering.

   

Investormatch: 
 

 • Langsigtet investeringshorisont (helst +5 år) 
   

 • Vil have eksponering mod temabaseret aktiefond (Robotindustrien) 
   

 • Har en tolerance for volatilitet (Vi forventer mere udsving i vores portefølje end en traditionel global aktieportefølje)  
   

 • Vi tager imod nye investorer ved slutningen af hvert kvartal.
   

 • Indgivelse af købsordrer skal ske senest 5 dage før kvartalsafslutning. 

Investment-Chart-2.jpg
filing-cabinent.jpg

Nyttige Dokumenter 

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Investment.jpg
bottom of page