Bag om fonden

Partnerne bag fonden, Thomas Visti og Lasse Kieffer, har tilsammen over 25 års erfaring med at drive og vækste Robot- og automationsselskaber ”Vi har set, hvad der virker i markedet, og hvad der ikke gør, og den viden bruger vi, når vi investerer.”

For at opnå en konkurrencemæssig fordel i markedet har vi i Robot Valley Capital sammensat et alsidigt investeringsteam, hvor Thomas Visti og Lasse Kieffer indgår i tæt samarbejde med Søren Schmidt, som er fondens porteføljemanager. Søren Schmidt kommer med en fundamental investeringstilgang og mere end 10 års erfaring fra investeringsverdenen.

Søren Schmidt

Direktør & porteføljemanager

E-mail: ss@robotvalleycapital.com
Telefon: +45 20 43 39 79

Søren Schmidt

Direktør & porteføljemanager

Porteføljemanagement og investeringsrådgivning. 

I over 10 år har Søren Schmidt forfinet en fundamental investeringstilgang, der trækker tråde tilbage til de klassiske investeringsdyder fra ”value-tankegangen”.

Søren Schmidt har tidligere beskæftiget sig med globale aktiemandater og udarbejdet fundamentale aktieanalyser.

Søren Schmidt står for den daglige drift og den generelle due diligence af porteføljeselskaberne samt monitorering af strategien og porteføljestrukturen.

Thomas Visti

Partner & advisor

Thomas Visti tilfører stor international erfaring fra Danmarks absolut største robotsucceser: Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MiR) som både medejer og henholdsvis CCO og CEO.

Thomas Visti har et stærkt indgående kendskab til robotbranchen og de markedsmæssige forhold, der gør sig gældende for en succesfuld, langsigtet forretningseksekvering.

Thomas Visti bistår investeringsprocessen i identifikationen af de fremtidige trends og de markedsforhold, der gør sig gældende i både screening af markedet og de endelige porteføljeselskaber.

Lasse Kieffer

Partner & advisor

Lasse Kieffer er elektronikingeniør og teknisk ekspert, som både favner robotteknologi ned til enkeltkomponenter og samtidigt forstår markedet holistisk.

Lasse Kieffer har over 10 års erfaring med udarbejdelse af internationale standarder for robotter, og han er desuden formand for Dansk Standards Robotik-komite.

Da Universal Robots blev solgt i 2015 var elektronikken i samtlige solgte robotter alene designet af Lasse Kieffer. Dyb hands-on erfaring har givet Lasse Kieffer en indsigt og holdning til, hvilke teknologier der er upcoming og har potentiale til at blive vindere i et 5 års perspektiv.

Lasse Kieffer er med sin erfaring og dybdegående kendskab til teknologien den teknisk engagerede i teamet.

Tanken bag fonden

Der vil blive udøvet aktive investeringsbeslutninger i ovenstående investeringsteam med afsæt i nogle konservative fundamentale forretningsprincipper kombineret med et nært branchekendskab. Dette skal skabe nogle opportunistiske, langsigtede investeringsbeslutninger ud fra det rette mix mellem risiko/afkast-potentiale.