top of page

Frequently Asked Questions

 • Hvordan investerer jeg?
  Man kan komme ind i fonden ved udgangen af hvert kvartal. Ordren skal være i vores hænde 5 bankdage før kvartalsafslutning. Det koster 0,5% at komme ind, til dækning af administration og handelsomkostninger.
 • Hvordan kommer man ud af fonden?
  Man kan komme ud af fonden ved udgangen af hvert kvartal. Det skal adviseres 20 dage bankdage før kvartalets afslutning. Det koster 0,5 % at komme ud, til dækning af administration og handelsomkostninger.
 • Hvorfor skal man investere mindst 750.000 DKK?
  Finanstilsynet kræver at denne konstellation kun henvender sig til semi-professionelle/professionelle investorer, hvilket betyder kravet om min. 750.000 kroner gør sig gældende. Derudover skal man underskrive en risikoerklæring.
 • Hvad er omkostningerne ved at være med?
  De faste omkostninger udgør 0,083 % om måneden (svarende til 1 % årligt). De faste omkostninger dækker alle faste omkostninger såsom, kurtage, depotomkostninger, revision, juridisk bistand, generalforsamling, administration mv. Udover de faste omkostninger er der et performance fee. Performance fee betales, hvis fonden leverer et netto positivt afkast (intet overskud ingen betaling). Performance fee måles og afregnes hvert kvartal, i forbindelse med indgang og udgang i fonden. Fonden bruger High Water Mark, hvilket vil sige at performance fee kun kan udbetales når tidligere tab er indhentet.
 • Hvilke type midler kan investeres?
  Man kan investere almindelig frie midler samt pensionsmidler, vi henleder dog opmærksomheden på pensionsreglerne omkring vægtning af et enkelt papir.
 • Hvordan er beskatning?
  Fonden er et investeringsselskab, hvilket betyder at selskabet er skattefrit og skattepligten ligger på investorerne. Der betales skat af udbytter i fonden. Vi kan ikke rådgive om beskatning af investorernes midler. Derfor bør du søge rådgivning hos en skatterådgiver.
 • Hvor kan jeg se kursen på min investering?
  Der vil blive udarbejdet en månedsrapport, hvor NAV (kursen) vil blive offentliggjort. Derudover vil der kvartalsvis, ved performance afregning, blive udarbejdet NAV fra vores revisor.
bottom of page