Vækstfokuserede investeringer i markedsledende robot- og automationsselskaber

Robot- og automationsindustrien ser ind i en årlig forventet vækst på +15%, hvilket naturligt skaber en masse muligheder i temaet. Se, hvordan vi griber mulighederne an her.

Udvikling
Sidst opdateret d. 31.05.24

Positioner

18

Siden start / Benchmark

9,14% / -10,53%

2024 ÅTD / Benchmark

5,20% / -0,83%

Strategi

Investeringsstrategien

Med en forventet årlig vækst på +15% i Robot- og automationsindustrien er der nok muligheder at afsøge i temaet. Vi tror på, at gennem en aktiv og stærk fundamental investeringsstrategi, vil dette kunne udløse et attraktivt afkast over tid. Vi investerer i muligheder med høj selskabskvaliet, høj estimeret forrentning af kapital, positive pengestrømme, solid selvbærende vækst og stram fokus på pris i forhold til værdi.

Temabaseret

Fondens formål er at investere i selskaber, der opererer inden for robot- og automationsindustrien samt selskaber, der har tilknytning til robot- og automationsindustriens værdikæde.

Høj selskabskvalitet

Det første og vigtigste kriterie, der gennemsyrer fonden, er at investere i selskaber med høj selskabskvalitet og åbenlyse stærke forretningsmodeller.

Risiko/afkast-perspektiv

Alle investeringsbeslutninger bliver truffet på baggrund af et risiko/afkast-perspektiv. Downside risiko er det første, der skal være besvaret tilfredsstillende, før vi går videre i analyseprocessen.

Modstandsdygtighed

”Down-side protection” bliver altafgørende for langsigtet performance. Vores ambition er ikke at investere i selskaber, der risikerer permanent tab af kapital. Risiko er fundamentalt funderet og skal ses i forhold til selskabsmodenhed, balancestruktur og pengestrøm skabelse.

Solid vækst

Væksten skal være selvbærende og selvfinansierende via stærke pengestrømme fra driften.

Rentable vækst og kapitalallokering

Fornuftig kapitalallokering er altafgørende for den langsigtede performance. Derfor tilgår vi enhver ny investeringsmulighed med spørgsmålet: Formår selskabet at træffe inkrementelle rentable investeringsbeslutninger og giver investeringerne noget tilbage til os?

Strukturel medvind

Vi vil kun have selskaber, som vi vurderer, har langsigtet strukturel medvind.

Køb til rabat af vores ”fair value”

Uanset hvor godt et selskab er, kan det købes for dyrt. Vi køber derfor kun selskaber med en væsentlig rabat til vores ”fair-value”-beregning.

Filosofi

Investeringsfilosofien

Vores filosofiske tilgang til investering udspringer fra en klassisk “value”-tankegang, hvor vi arbejder ud fra følgende principper:

Vi er virksomhedsejere

Alle vores aktiepositioner anses som værende et ejerskab af en virksomhed, hvilket betyder, at vores fokus er på selskaberne og den underliggende drift.

Risiko er fundamentalt funderet

Risiko er i vores terminologi ikke ensbetydende med udsving i kursen, men selskabets evne til at forrente kapital – og endnu mere vigtigt ikke at tabe permanent kapital.

Markedet skal tjene os – ikke diktere os

Vi anser ikke markedet som fuldkommen effektivt, og kortsigtede udsving er ofte forbundet med andre eksterne værdier end de selskabsspecifikke. Det er vigtigt, at vi udnytter disse til tider irrationelle udsving og ikke lader os påvirke af dem. Med andre ord imødekommer vi udsving, da det skaber muligheder både ved køb og salg.

Sikkerhedsmargin

Al succes i børsmarkedet handler om at forudse fremtiden, hvilket per definition er notorisk svært. Derfor kræver vi en stor sikkerhedsmargin til vores estimerede ”fair-value” af porteføljeselskaberne, hvilket har til hensigt at absorbere vores menneskelige begrænsning i at forudse fremtiden korrekt.
“It is better to be roughly right than precisely wrong”   – John Maynard Keynes

Langsigtet investeringshorisont som konkurrencemæssig fordel

Markedet er ekstrem kortsigtet i dets ageren, hvilket nærmest gør det umuligt at skabe et resultat på den korte bane. Dette fænomen giver heldigvis nogle enorme muligheder for at positionere sig langsigtet i selskaber, der vil fremstå misforstået, ”out-of-favor”, eller man simpelthen ikke har tålmodigheden til at lade dem udfolde sig. Tålmodighed er derfor en klar psykologisk egenskab, som vi fremdyrker. Dette er vores altafgørende differentiering til markedet.

Udvikling
Sidst opdateret d. 31.05.24

Positioner

18

Siden start / Benchmark

9,14% / -10,53%

2024 ÅTD / Benchmark

5,20% / -0,83%

RVC Robotics & Automation åbnede for investorer 1. september 2021. Vi benchmarker mod en passiv investering i vores tema; ROBO Global Robotics & Automation Index. Indekset er konstrueret til at indkapsle globale børsnoteret Robot- og automations selskaber. Metodikken er at give et benchmark, der repræsenterer hele værdikæden og giver en høj diversifikation. Læs mere om indekset her: https://vettafi.com/issuer-services/indexing/disruptive-tech/robo-global-family/ROBO/.

Vi er siden start 19,74 % foran ROBO Global Robotics & Automation Index.

For investorer

Sådan bliver du investor

Fondens regler indebærer, at man som investor skal:

  1. Min. investere 750.000 DKK
  2. Underskrive blanket, hvori man erklærer sig bekendt med de risici, der er forbundet med den pågældende investering.

Investormatch: 

  1. Langsigtet investeringshorisont (helst +5 år) 
  2. Vil have eksponering mod temabaseret aktiefond (robotindustrien) 
  3. Har en tolerance for volatilitet (vi forventer mere udsving i vores portefølje end en traditionel global aktieportefølje)  

Vi tager imod nye investorer ved slutningen af hvert kvartal.
Indgivelse af købsordrer skal ske senest 5 bankdage før kvartalsafslutning. 

Nyttige dokumenter

Central investorinformation

One Page RVC Robotics & Automation

Politik for bæredygtighed og samfundsansvar

Årsrapport 2023

FAQ

Hvordan investerer jeg?

Man kan komme ind i fonden ved udgangen af hvert kvartal. Ordren skal være os i hænde 5 bankdage før kvartalsafslutning. Det koster 0,5% at komme ind, der dækker administration og handelsomkostninger.

Hvordan kommer jeg ud af fonden?

Man kan komme ud af fonden ved udgangen af hvert kvartal. Det skal adviseres 20 dage bankdage før kvartalets afslutning. Det koster 0,5 % at komme ud til dækning af administration og handelsomkostninger.

Hvorfor skal jeg investere mindst 750.000 DKK?

Finanstilsynet kræver, at denne konstellation kun henvender sig til semi-professionelle/professionelle investorer, hvilket betyder, at kravet om min. 750.000 kroner gør sig gældende. Derudover skal man underskrive en risikoerklæring.

Hvad er omkostningerne ved at være med?

De faste omkostninger udgør 0,083 % om måneden (svarende til 1 % årligt). De faste omkostninger dækker alle faste omkostninger såsom kurtage, depotomkostninger, revision, juridisk bistand, generalforsamling, administration mv.

Udover de faste omkostninger er der et performance fee. Performance fee betales, hvis fonden leverer et netto positivt afkast (intet overskud, ingen betaling). Performance fee måles og afregnes hvert kvartal i forbindelse med indgang og udgang i fonden.

Fonden bruger High Water Mark, hvilket vil sige, at performance fee kun kan udbetales, når tidligere tab er indhentet.

Hvilke type midler kan investeres?

Man kan investere almindelig frie midler samt pensionsmidler. Vi henleder dog opmærksomheden på pensionsreglerne omkring vægtning af et enkelt papir.

Hvordan er beskatningen?

Fonden er et investeringsselskab, hvilket betyder, at selskabet er skattefrit, og skattepligten ligger på investorerne. Der betales skat af udbytter i fonden.

Vi kan ikke rådgive om beskatning af investorernes midler. Derfor bør du søge rådgivning hos en skatterådgiver.

Hvor kan jeg se kursen på min investering?

Der bliver udarbejdet en månedsrapport, hvor NAV (kursen) bliver offentliggjort. Derudover vil der kvartalsvis, ved performance afregning, blive udarbejdet NAV fra vores revisor.